مجری پروژه های فنی عمران و معماری

سفارش پروژه های مهندسی معماری

در این قسمت شماره موبایل خود را وارد کنید. پیشنهاد می گردد برای ارائه خدمات بهتر، شماره تلفنی را وارد کنید که در شبکه های اجتماعی فعال باشد
در این قسمت نام شبکه اجتماعی که برای برقراری ارتباط های فوری در نظر دارید را وارد نمایید.
یکی از نرم افزارهای گروه مهندسی معماری را وارد کنید. توجه کنید در حال حاضر تمامی خدمات نرم افزاری که توسط کارشناسان ما ارایه می گردد در صفحه اصلی و در صفحه معماری قابل مشاهده است.
مثال: فرض کنید در نظر دارید پروژه مورد نظرتان، حداکثر تا تاریخ 20 آذرماه تحویل گردد، در این فیلد این تاریخ را وارد نمایید.
در این قسمت نام مجری مورد نظر خود را وارد نمایید. توجه کنید که پیشنهاد شما در صورتی به مجری مورد نظر شما تعلق می گیرد که مجری، فاقد پروژه در حال اجرا باشد.