مجری پروژه های فنی عمران و معماری

Grasshopper 3D

گرس هاپر یکی از ویژه ترین برنامه های طراحی است که به طراحی المان های پیچیده، ترکیبی و خاص اختصاص دارد. نکته مهم برای موفقیت در زمینه چنین پروژه هایی رعایت جزییات و استفاده از افراد باتجربه است. باعث دلگرمی است که می توانیم در این زمینه خود را یکی از بهترین گروه های داخلی بدانیم. چنانچه قصد دارید اجرای پروژه خود را به ما بسپارید، روی این لینک کلیک کنید

سرکار خانم مهندس پرتوی