مجری پروژه های فنی عمران و معماری

همکاران

آتیه سازان هومان، گروهی فنی و مهندسی است که بدون داشتن همکارانی که به هر نحو در راستای پیشبرد اهداف کار جمعی، خود را وقف ارائه خدماتی در خور مشتریان خود نموده است. در این بخش شما با همکاران ما آشنا می شوید. رزومه کاری این عزیزان در بخش های مختلف، از طریق کلیک روی تخصص های ایشان، قابل مشاهده است.

 

مهندس حسین بزرگی فر – عمران

محمدمهدی بزرگی کاشانی – کارشناسی ارشد عمران

مهندس آرمین پاشایی – عمران

حامد بازیار رضایی – کارشناسی ارشد خاک و پی

مهندس میرحامد موسوی آرشان – عمران

سرکار خانم مهندس پرتوی – معماری

سرکار خانم مهندس سرمدی – عمران

سرکار خانم مهندس شفیعی – معماری